paauwenburgkrant.nl


Gemeente Veere veersecourant.nl voor meer informatie uit de regio

Shortlist Zeeuwse Boekenprijs 2017 bekend
Voor de Zeeuwse Boekenprijs zijn dit jaar 76 boeken ingezonden. De jury heeft uit de longlist een shortlist samengesteld. Anya Marinissen, secretaris van de ZBP, maakt dit op 12 oktober 2017 bekend in Zeeland Nu, het dagelijkse journaal van Omroep Zeeland. Eerste uitzending: 17.00 uur.

De Shortlist van de ZBP 2017 (in alfabetische volgorde):

- Alle gedichten / Hans Verhagen en Joep Bremmers. Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 2017
- Bramen plukken / Wim Hofman. Vlissingen, Den Boer | De Ruiter, 2016
- De drager / Jan Vantoortelboom. Amsterdam/Antwerpen, Atlas/Contact, 2017
- Een getekend leven. Reimond Kimpe / Lo van Driel. Vlissingen, Den Boer | De Ruiter, 2016
- Selma / Carolijn Visser. Amsterdam/Antwerpen, Atlas/Contact, 2016
- De Weergekeerde bloem / Wessel te Gussinklo. Amsterdam, Koppernik, 2017

De Zeeuwse Boekenprijs is in 2003 in het leven geroepen met als doel meer aandacht te genereren voor het Zeeuwse boek en boeken geschreven door Zeeuwen. De ZBP wordt volledig georganiseerd door ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland.
Boeken over Zeeland in de breedste zin des woords en publicaties die door Zeeuwen over elk willekeurig onderwerp zijn geschreven, komen voor de ZBP in aanmerking.

De winnaar van de Zeeuwse Boekenprijs ontvangt een geldbedrag van 1000 euro en het handgemaakte gouden tegeltje Zeeuws Meisje. Daarnaast zijn er nog twee gerelateerde prijzen: de PZC Publieksprijs, waarvoor het publiek vanaf vrijdag 13 oktober kan stemmen via de website van de PZC, en de Prijs van de Zeeuwse Boekhandel, een oeuvreprijs voor een Zeeuwse auteur of uitgever. Ook worden er Accolades uitgereikt. Dit zijn extra waarderingen van de jury voor onder andere het beste debuut, best uitgegeven boek of meest originele boek. Elk boek komt hiervoor in aanmerking, ook al staat het niet op de long- of shortlist.

De jury van 2017 bestaat uit: Han Polman, commissaris van de Koning en voorzitter; Anya Marinissen, secretaris, Perry Moree, directeur ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, Jan van Damme, redacteur PZC en Kathrin Ginsberg, directeur CBK Zeeland.

Op zaterdagavond 4 november 2017, in de Week van het Zeeuwse Boek, zal de feestelijke uitreiking van de Zeeuwse Boekenprijs plaatsvinden op het Plein in de ZB. Ook de PZC Publieksprijs en de Prijs van de Zeeuwse Boekhandel worden deze avond uitgereikt. De avond is voor iedereen vrij toegankelijk. Inloop vanaf half acht. Aanvang 20.00 uur.

Beeldbank Archeologie toont 3.500 vondsten uit Zeeuws Archeologisch Depot
Een selectie van 3.500 bijzondere archeologische vondsten uit het Zeeuws Archeologisch Depot is online te raadplegen via de website van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland: www.scez.nl/beeldbankarcheologie. Dankzij een grootse inhaalslag zijn circa 34.000 Zeeuwse bodemvondsten de afgelopen jaren geregistreerd en met gegevens van herkomst vastgelegd in een databasesysteem. Een fraaie selectie hieruit is nu via de Beeldbank Archeologie online te bekijken.

Zeeuws Archeologisch Depot
In het Zeeuws Archeologisch Depot (ZAD) van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) zijn vele duizenden bodemvondsten opgeslagen. Deze zijn afkomstig uit honderden kleine en grote onderzoeken en opgravingen in Zeeland van de afgelopen 60 jaar. De collectie bevat ruim 3.000 dozen met archeologische vondsten die in ouderdom variëren van circa 100.000 jaar tot 100 jaar oud. De meeste vondsten zijn van keramiek. Minder groot is de collectie glas, metaal en organisch materiaal.
Het ZAD beheert de archeologische collectie van de Provincie Zeeland en het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. In de laatste collectie bevinden zich vondsten die soms al circa 150 jaar geleden gedaan zijn. Het ZAD archiveert ook de door archeologen verzamelde gegevens van opgravingen en onderzoek, zoals de documentatie over de exacte vindplaats, de vondstomstandigheden, de tekeningen, foto’s en de rapporten van archeologisch onderzoek. Zo blijft alle informatie centraal behouden en toegankelijk voor verder wetenschappelijk onderzoek. De verzamelde gegevens van de documentatie zijn opgeslagen in het databaseprogramma ArcheoLINK.

Geregistreerd en ontsloten
De laatste jaren is er hard gewerkt om de registratieachterstanden, die in de loop van de jaren waren ontstaan, in te lopen en de gegevens vast te leggen. Alle vondsten en vondstendozen staan inmiddels geregistreerd in het databasesysteem The Museum System (TMS). Ook zijn er van de fraaiste voorwerpen foto’s gemaakt die eveneens aan de TMS-database zijn gekoppeld. Dankzij het achterstandenproject ‘Probleemloos Toegankelijk’ kan nu een aantrekkelijk deel van de collectie worden gepresenteerd via de nieuwe digitale beeldbank van het Zeeuws Archeologisch Depot: www.scez.nl/beeldbankarcheologie.
In de Beeldbank Archeologie zijn de 3.500 meest aansprekende Zeeuwse bodemvondsten ontsloten met informatie over de herkomst. De omvang van de beeldbank neemt maandelijks toe; nieuwe aanwinsten uit recente opgravingen worden dan hieraan toegevoegd. In de Beeldbank Archeologie kan worden gezocht op periode, vindplaats, voorwerp en materiaal. Ook zijn de gegevens van de twee collecties die in beheer van de SCEZ zijn afzonderlijk te raadplegeSexy boerinnen promoten boer van de toekomst
Agrarische schoonheden vragen aandacht voor positivisme omtrent de sector

Terwijl velen de discussies omtrent fipronil, de invoer van fosfaatrechten en een ministerie van Landbouw blijven voeden, worden er pikante pogingen gedaan het tij te doen keren. Op de zevende uitgave van de jaarlijkse boerinnenkalender trachten wederom vijftien schaars geklede schoonheden de agrarische sector aantrekkelijker te maken. De aandacht die zij ermee verkrijgen, wordt ingezet om juist positieve ontwikkelingen in de sector te belichten. Zo leeft ‘de boer van de toekomst’ volgens hen maar ook National Geographic in Nederland.

De selectie die het voortouw neemt in deze strijd is gekozen uit maar liefst 214 vrijwillige aanmeldingen. Tien van de twaalf provincies zijn vertegenwoordigd op de jaarlijkse uitgave. De organisatie achter de kalender breidt haar platform en bereik steeds verder uit om het positivisme te verspreiden. Middels de kalender en een online serie genaamd “Nyncke zegt ho(o)i” vragen zij Nederland trots te zijn op de agrarische sector. Zo zijn Nederlandse boeren wereldwijde rolmodellen in duurzaamheid, hebben zij de laagste milieu-impact ter wereld, stevenen zij af op een record in zuivelexport en loopt het fosfaatreductieplan op koers.

Natuurlijk was het meemaken van zo’n leuke photoshoot een grote drijfveer, maar vind het daarnaast ook hoog tijd voor wat tegengas op allerlei negatieve berichtgevingen” vertelt model Martine, “Het is niet voor niets dat Nederlandse boeren internationaal als voorbeeld worden aangehaald”. De kalendermodellen zijn trots op hun agrarische afkomst, passie, werkwijzen en familiebedrijven. Middels hun deelname benadrukken én belichamen zij de schoonheden van het platteland op de veelbesproken agrarische pin-up kalender. Deze werd in 2011 initieel in het leven geroepen om het “lompe” imago van boerinnen op te vijzelen.  

Op vrijdag 6 oktober aanstaande verruilen de vijftien uitverkoren boerinnen hun overalls, stallen en dieren voor een rode loper, spotlight en avondjurk. Dan zullen zij namelijk tijdens het lanceringsfeest bij Pampus in Wilp gepresenteerd worden aan pers en publiek om vervolgens samen een feest te bouwen zoals alleen boeren dat kunnen. “Wellicht komen we daar wel gelijk een aantal geschikte kerels tegen voor de boerenkalender die we volgend jaar

20 scholen in Zeeland aan de slag met muziek
20 basisscholen in Zeeland ontvangen subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie om vanaf komend schooljaar aan de slag te gaan met muziek. Door heel Nederland zijn nu al ruim 1000 scholen die dankzij de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs werken aan meer en beter muziekonderwijs.

De komende drie jaar kunnen de 20 scholen, verspreid over heel Zeeland, werken aan het verbeteren van hun muziekonderwijs, onder andere door samenwerkingen aan te gaan met partijen uit het muziekveld. Hiermee komt het totaal aantal scholen dat in de afgelopen twee rondes in Zeeland subsidie heeft ontvangen op 36. Zo zetten ook in deze provincie steeds meer scholen de toon! Kijk voor meer informatie op http://www.cultuurparticipatie.nl/impulsmuziekonderwijs

Gratis fysiotherapie voor reumapatiënten
Het specialistisch reumacentrum Reumazorg Zuid West Nederland is met diverse partijen in gesprek om gratis fysiotherapie voor haar chronische patiënten te gaan verzorgen. Voor veel patiënten zal dit goed nieuws zijn, omdat niet iedereen de behandelingen of een dure aanvullende verzekering kan betalen. Vooralsnog zullen de behandelingen alleen worden aangeboden aan patiënten met de ziekte van Bechterew (Axiale spondyloartritis). Later wordt de dienstverlening uitgebreid voor andere reumatische aandoeningen.

Fysiotherapie is onderdeel van het programma “Reumatologie in beweging” van Reumazorg Zuid West Nederland. RZWN werkt continue aan vernieuwende zorg die de kwaliteit van leven van onze patiënten in belangrijke mate verbetert. Een belangrijk onderdeel bij de behandeling is beweging.

PIET WILDEROM OVERLEDEN
Piet Wilderom heeft in een lange reeks van jaren enthousiast en met veel energie deelgenomen aan de activiteiten van de wijkraad Pauwenburg.
Na Pasen ontving de wijkraad Paauwenburg het bericht dat hij op 16 april is overleden.
De wijkraad zal Piet in herinnering houden als een pionier van de raad met een formidabele inbreng van ideeën.

programma Cinema Middelburg Cinema Middelburg