De Burgerij
Weer wijkcentrum voor Paauwenburg


VLISSINGEN. Enige tijd geleden moest wijkcentrum Majoraat de deuren sluiten. De stichting Majoraat ging failliet.
Jammer, vonden heel veel mensen. Gelukkig zetten veel vrijwilligers en een nieuw stichtingsbestuur zich in om een doorstart te realiseren. Ook de wijkraad droeg een steentje bij.
Zij slaagden erin met elkaar het wijkcentrum nieuw leven in te blazen. Op 4 september gingen de deuren van het nieuwe wijkcentrum open onder de naam De Burgerij.
Er zijn afspraken gemaakt met een aantal organisaties die er hun activiteiten weer opstarten. Bridgen, knutselen, dansen, koersballen. De deelnemers zijn blij op de oude stek terecht te kunnen.


Een ploeg vrijwilligers onder aanvoering van Mimi Ruikes heeft het gebouw met bezemen gekeerd. Tot haar pensioen twee jaar gelden voerde zij het beheer over het toenmalige Majoraat. Nu is zij (tijdelijk?) terug om de coördinatie van de vrijwilligers op poten te zetten.
Het is de bedoeling dat er meer activiteiten plaats gaan vinden die voortkomen uit de wensen van bewoners. Zij kunnen die aangeven vanuit het Project Leefbaarheid.
Op 23 september tijdens Burendag kunnen wijkbewoners kennismaken met de nieuwe organisatie.
Mensen die ideeën of wensen hebben voor het wijkcentrum kunnen dit mailen naar:
wijkcentrumdeburgerij@gmail.comvoor het volledig programma kijk op: http://www.wijkcentrumdeburgerij.nl/index.php 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


geen compleet beeldverslag? druk op de pijltje boven in explorer (pagina vernieuwen)