Nieuwjaarsreceptie gemeente Vlissingen

Op maandag 9 januari stroomde het Vlissingse stadhuis vol met talrijke burgers, ondernemers, vertegenwoordigers van instellingen, verenigingen en instanties. Zij kwamen burgemeester Bas van den Tillaar en het college van B &W Gelukkig Nieuwjaar wensen. Ze gebruikten de bijeenkomst tevens als een goede gelegenheid om te netwerken.

Na een optreden van het Scheldeloodsenkoor volgde de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester.
Natuurlijk ontkwam deze er niet aan om de rellen in de Bloemenbuurt tijdens oud en nieuw te noemen.
Hij betreurt deze slechte start met vernielingen en geweld jegens hulpverleners en medeburgers.
De gemeente is en gaat dan ook in gesprek met de wijk, want veiligheid moet voorop staan.
Van den Tillaar gaf aan trots te zijn op de veerkracht en solidariteit van deze wijk. Op spontane acties om medewijkbewoners te helpen. “Ook dat is de Bloemenbuurt”.
De burgemeester  noemde 2016 een jaar waarin veel is gebeurd. In samenwerking met onder andere ondernemers, instanties, onderwijs- en culturele instellingen en vele vrijwilligers is veel gerealiseerd en op de kaart gezet.
De ontwikkeling van het Scheldegebied onder andere en het project ‘Student in de wijk’. De marinierskazerne die weer een stapje dichterbij komt. De HZ die is uitgeroepen tot één van de beste hogescholen van Nederland en daarmee een belangrijke partner van de gemeente is.
De grote evenementen die Vlissingen een nominatie tot evenementenstad 2016 (tot 100.000 inwoners) opleverden.
De vernieuwing van het Maritiem College De Ruyter aan de boulevard en het Admiraal de Ruyter ziekenhuis.

Vlissingse V’s
Van den Tillaar had een aantal Vlissingse V’s op een rijtje gezet. Veiligheid, Veerkracht, Vasthoudendheid, Verbinding en Vernieuwing.
V’s die de stad kenmerken en goede uitgangspunten zijn voor beleid en activiteiten.
Bij Vernieuwing noemde hij de gemeentelijke organisatie. Meer openheid: ‘wat doet de gemeente en waarom’. Het beleid nog meer aanpassen aan de samenleving rondom. Aan de slag gaan met initiatieven van de inwoners.
Tot slot van zijn nieuwjaarstoespraak wenste de burgemeester iedereen namens college van B&W en gemeenteraad een voorspoedig 2017 toe.

klik op de foto voor een beeldverslag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


geen compleet beeldverslag? druk op de pijltje boven in explorer (pagina vernieuwen)