Nieuwjaarsreceptie Wijkraad Paauwenburg

'Goede oude tijd' herleeft
VLISSINGEN. Wijkraad Paauwenburg
was op 9 januari voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie te gast in Chinees-Indisch restaurant De Lange Muur.
Na een aarzelend begin stroomde de ruimte aardig vol.’Oudgedienden’ deed het denken aan de altijd drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomsten in voormalig wijkcentrum ‘Open Hof’.
Teken dat de werkzaamheden van de Wijkraad leven in Paauwenburg. Een opsteker voor het bestuur!


Terugblik
Voorzitter Carla Ploegaert blikte in haar toespraak eerst terug op 2016.
Ze noemde als eerste De Lange Muur, het restaurant dat mede door de inzet van de wijkraad op de locatie van Open Hof is verrezen. Belangrijk vond zij ook het initiatief ´Praattafel´. Omdat de wijkbewoners de inloopochtenden in het Majoraat onvoldoende wisten te vinden is gekozen voor een meer laagdrempelige manier. Gewoon stoelen op de stoep, koffie en thee, blijken een goede basis voor gesprekken met de Paauwenburgers.
De bedoeling is om dit maandelijks te blijven doen op wisselende locaties. De Praattafel is een brede samenwerkingsvorm van Wijkraad,  gemeente, ROAT, BOA, l´ Escaut en buurtpreventie.
Carla haalde ook Koningsdag aan. Ondanks kou, regen en storm en dankzij improvisatievermogen van deelnemers en organisatoren toch een geslaagd evenement. De wijk kon daar kennismaken met de nieuwe burgemeester, Bas van den Tillaar.
De Wijkraad nodigde hem toen meteen uit voor een rondrit door de wijk met de zonnetrein, later in het jaar. Tijdens deze rondrit met een overvol programma liet de Wijkraad hem alle aspecten van Paauwenburg zien, waaronder natuurlijk ook wensen en problemen.
Carla noemde als succes van de Wijkraad ook de natuurspeelplaats in het gebied tussen Bachlaan en duinen. Recent schonk de Wijkraad een bankje zodat ouders en begeleiders daar een oogje op hun spelende kinderen kunnen houden.
Tijdens Burendag presenteerde de wijk zich op een bescheiden, maar gezellige manier.
Wijkraad Paauwenburg is ook opgeschrikt door de vernielingen in de Bloemenbuurt tijdens de jaarwisseling. Volgens Carla voelen buurtbewoners van Paauwenburg zich relatief veilig mede dankzij het Buurtpreventieteam. Deze groep vrijwilligers maakt regelmatig een ronde door de wijk om problemen te signaleren.
Tijdens de openbare vergadering van de Wijkraad in december is het project ‘Leefbaarheid’ gepresenteerd en van start gegaan.
Dit project is de hoofdmoot van activiteiten in 2017. Jaap Keymel en Eddy de Serano ondersteunen dit project. Wijkbewoners kunnen zelf plannen maken, meedenken, initiatieven aandragen.

Alles moet eind 2017 resulteren in een wijkplan.
Carla bedankte iedereen voor de medewerking. Zij deed met name een oproep voor nieuwe, jongere, bestuursleden.
Namens de Wijkraad wenste ze iedereen een voorspoedig, gezond en vooral veilig 2017 toe.

Gemeente
Wethouder John de Jonge vertegenwoordigde de gemeente bij deze nieuwjaarsbijeenkomst. Ook hij hield een korte toespraak.
Hij gaf aan blij te zijn met de vele mensen die Paauwenburg een vitale wijk laten zijn. Met name de actieve Wijkraad die, ondanks krappe financiën, toch ideeën weet te realiseren.
Hij signaleerde wel dat de wijk vergrijst. Een extra uitdaging voor Wijkraad en bewoners om de vitaliteit te behouden en uit te bouwen.
Tijdens de toespraak van de wethouder interrumpeerde een aanwezige hem met vragen over de stand van zaken m.b.t. het Nollebos.
John de Jonge gaf aan de zorgen van vele mensen te delen, maar geen toezeggingen te kunnen doen. Het gemeentebestuur is gebonden aan eerder gemaakte afspraken.
Het was jammer dat dit onderwerp op deze bijeenkomst van de Wijkraad op een minder plezierige manier aan de orde werd gesteld. Het was noch het juiste tijdstip, noch de juiste plaats om dit te doen.
Het getuigde niet van respect voor de Wijkraad die geen partij is in deze kwestie.

klik op de foto voor een beeldverslag


of op een video impressie van een personeelslid De Lange Muur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


geen compleet beeldverslag? druk op de pijltje boven in explorer (pagina vernieuwen)