Slag om de Schelde opnieuw groots herdacht

VLISSINGEN 29 oktober – Onder een stralende Zeeuwse zon stond Vlissingen vandaag in het herdenkingsgebied Uncle Beach stil bij de bevrijding van de Scheldestad. Vlissingen werd 1 november 1944 na felle gevechten bevrijd door geallieerde troepen. Er werden kransen gelegd bij het monument op de Groene Boulevard en de namen van de 69 gesneuvelde militairen hardop uitgesproken. Één van de veteranen was de 92-jarige Patrick Churchill, hij landde 1 november 1944 op Uncle Beach, samen met het Brits/Frande 4e Commando.

klik op de foto voor een beeldverslag

De Slag om de Schelde wordt deze week op verschillende plaatsen in Zeeland en in Bergen op Zoom herdacht. Bij de strijd aan beide zijden van de Westerschelde kwamen vele duizenden militairen en burgers om het leven. Voor Canada was het een van de grootste militaire operaties uit de Tweede Wereldoorlog. Alleen al uit dat land kwamen in deze strijd meer dan zesduizend militairen om het leven.

Vanaf 2016 wordt er rondom de Slag om de Schelde een jaarlijkse herdenkingsweek georganiseerd. De herdenkingsweek vloeit voort uit de intentieverklaring, Memorandum of Understanding, die in 2014 is ondertekend door de Commissarissen van de Koning in de provincies Noord-Brabant en Zeeland, de burgemeester van Bergen op Zoom en de ambassadeur van Canada.
De herdenkingsweek wordt in gezamenlijkheid met de betrokkenen ingevuld. In 2019 wordt op een bijzondere wijze aandacht besteed aan de Slag om de Schelde. Het is dan 75 jaar geleden dat deze operatie heeft bijgedragen aan de bevrijding van een groot deel van Zeeland en Nederland onder de grote rivieren. Het Bevrijdingsmuseum Zeeland (provinciaal museum betreffende de Tweede Wereldoorlog) heeft van de provincie Zeeland evenals in 2009 en 2014 weer een initiërende en coördinerende rol gekregen voor de organisatie.

Slag om de Schelde het verhaal van dag tot dag http://www.deslagomdeschelde.nl

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


geen compleet beeldverslag? druk op de pijltje boven in explorer (pagina vernieuwen)